logo

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Tool voor de Rijksoverheid

Overheidstool

Rijksoverheid

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betekent dat de inkoop optimaal benut wordt voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. Met behulp van deze tool verzamelen inkopers snel de meest recente MVI-criteria voor inkoopdocumenten.

Naar de tool

Mijn rol

Het geven van een strategische sessie, interactieontwerp en visual design