logo

Stichting AAP

AAP zet zich in voor een betere toekomst voor exotische zoogdieren, zoals apen, wasberen en leeuwen.

Stichting AAP

Meer donaties, online succes!

AAP geeft apen en andere exotische zoogdieren weer een toekomst. Ze vangen dieren in nood op én pleiten voor betere wetten in heel Europa. Ik heb voor dit project bij SWIS de vormgeving en het interactieontwerp gedaan.

www.aap.nl

Mijn rol

Visual designer, interactie designer